Złożenie wniosku o urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny to czas, kiedy pracownik nie jest zobowiązany do pracy dla swojego obecnego pracodawcy, natomiast nie jest mu też wtedy wypłacane żadne wynagrodzenie. Pracownik musi złożyć najpierw wniosek o urlop bezpłatny, a następnie oczekiwać odpowiedzi pracodawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że bez pisemnego wniosku pracodawca nie może wysłać pracownika na taki urlop. Oznacza to, że nie istnieje żaden przepis prawny, który uprawniałby pracodawcę do takiego zachowania.

Złożenie wniosku o urlop bezpłatny

Strony mogą między sobą ustalić, że możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu, jeżeli zaistnieją ważne przesłanki. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie urlopu bezpłatnego, którego okres jest dłuższy niż trzy miesiące. Warto dodać, że można udzielić urlopu bezpłatnego, nawet wtedy gdy urlop wypoczynkowy nie został jeszcze wykorzystany. Wynika to wprost z przepisów prawa pracy, które nie stawiają wymogu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w pierwszej kolejności. Należy pamiętać, że do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze nie wlicza się niestety okresu urlopu bezpłatnego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że za ten czas pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania za pracownika składek ZUS-owskich. Skutkiem takiego działania jest oczywiście przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. Trzeba to koniecznie wziąć pod uwagę i pamiętać, że w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego oraz chorobowego.

Urlop a zwolnienie lekarskie

Warto jednak dodać, że urlopu nie przerywa nawet zwolnienie lekarskie. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pracownik ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu pierwszych 30 dni urlopu. Wzór wniosku o urlop bezpłatny można bez większych problemów znaleźć w internecie, dlatego nie potrzeba nawet wiedzy prawniczej, żeby tego typu pismo złożyć do pracodawcy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie ma obowiązku uzasadniania urlopu bezpłatnego. Oczywiście warto zawrzeć takie dodatkowe informacje we wniosku, jednak nie jest to obligatoryjne. Pracodawca zawsze przychylniej spojrzy na dokładnie sporządzone pismo i z pewnością wpłynie to pozytywnie na relacje między pracownikiem a pracodawcą. Art. 174 par 2 Kodeksu pracy mówi o tym, że do stażu pracy nie wlicza się czas urlopu bezpłatnego. Staż czas, w którym nabywamy uprawnienia pracownicze i przygotowujemy się do zawodu. Warto wnioskować o urlop bezpłatny, jeżeli zmusza nas akurat do tego sytuacja życiowa i nie mamy innego wyboru. Czasami odpoczynek jest potrzebny.

Redakcja pangadzet.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.