Jakie ma obowiązki ochroniarz na imprezie?

Podczas organizacji imprezy warto zadbać o wiele aspektów, ale jednym z najważniejszych jest bezpieczeństwo. Głównymi osobami, które dbają o bezpieczeństwo na miejscu wydarzenia, są ochroniarze. W artykule przedstawimy główne obowiązki ochroniarzy oraz omówimy ich najbardziej pożądane kompetencje.

Ochroniarz na imprezę – czym się zajmuje?

Ochrona na imprezy ma jedno główne zadanie, którym jest dbanie o bezpieczeństwo uczestników. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie wydarzenia ochroniarz jest osobą, która zajmuje się ich rozwiązaniem. Warto dodać, że ochroniarze dbają oni tylko o uczestników, ale także o sprzęt i wyposażenie, które może ulec zniszczeniu. Inne ich obowiązki to:

  • przeglądanie bagażu pod kątem niedozwolonych przedmiotów i substancji,

  • odmowa wstępu osobom nietrzeźwym, agresywnym lub z zakazem wstępu,

  • monitorowanie i usuwanie zagrożeń, dbanie o porządek i bezpieczeństwo uczestników.

Więcej na temat obowiązków ochroniarza na imprezie można przeczytać tutaj:https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/

Jaki powinien być ochroniarz?

Ochroniarz powinien posiadać odpowiednią kondycję fizyczną oraz doświadczenie. Ważnym czynnikiem jest także umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Kolejnymi ważnymi umiejętnościami w pracy ochroniarza są:

  • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

  • obsługi sprzętu zabezpieczającego

  • wysokie zdolności komunikacyjne i perswazyjne

Jak zabezpieczyć imprezę?

Odpowiednia ochrona imprez jest jednym z elementów składających się na sukces całego wydarzenia. Plan zabezpieczenia powinien opracować doświadczony manager, jego realizacją zaś zająć się wykwalifikowana kadra ochroniarska.

W przypadku imprez masowych obecność ochrony jest wymagana przez odpowiednie przepisy prawne. To oznacza, że cały proces zabezpieczania imprezy musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników i personelu. Istotne jest również przygotowanie planów na ewentualne sytuacje kryzysowe. Planowanie reakcji na takie incydenty powinno być integralną częścią procesu organizacyjnego, obejmując między innymi szkolenie personelu, opracowanie procedur ewakuacyjnych i zapewnienie odpowiednich środków pierwszej pomocy.

Jakie są korzyści z odpowiedniego zabezpieczenia imprezy?

Delegowanie ochrony wydarzenia firmie specjalizującej się w tej branży może przynieść znaczące korzyści. Otrzymujemy wtedy obsługę przed, w trakcie, jak i po imprezie, ograniczamy także nasze zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa do minimum, co pozwala skupić się na innych sprawach. Bardzo często pozwala nam to także optymalizować koszty, dzięki dostępowi do nowoczesnej technologii ułatwiającej cały proces zabezpieczenia imprezy. Inne korzyści wynikające z wynajęcia firmy zewnętrznej do ochraniania imprezy to: 

  • elastyczne podejście – pozwala na dostosowanie się do budżetu klienta zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz typem imprezy

  • doświadczenie – jest gwarancją zrealizowania wysokiej jakości usługi.

  • możliwość rozszerzenia usług o inne usługi np. catering, sprzątanie. 

Chociaż wynajęcie firmy ochroniarskiej nie jest bezpośrednio wymienione jako obowiązkowe w przepisach, spełnienie wszystkich wymogów formalnych często oznacza konieczność skorzystania z usług profesjonalnej firmy ochroniarskiej, zwłaszcza przy większych imprezach masowych.

Redakcja pangadzet.com.pl