Philip Morris wprowadza przełomowy produkt IQOS na polski rynek

1

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., spółka zależna Philip Morris International Inc. (PMI), wprowadza na polski rynek innowacyjny produkt IQOS. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa specjalnie zaprojektowane wkłady tytoniowe do temperatury znacznie niższej od temperatury spalania. Ponieważ IQOS podgrzewa tytoń nie spalając go, produkt nie wytwarza dymu ani popiołu, a jedynie aerozol zawierający nikotynę.

  • Innowacyjna technologia IQOS podgrzewa tytoń bez spalania go, wytwarzając aerozol zawierający nikotynę, który ma średnio 90% mniej szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy.
  • IQOS nie wytwarza dymu ani popiołu, lecz aerozol, który ma o wiele mniej intensywny zapach niż dym z tradycyjnych papierosów.
  • IQOS jest rezultatem ponad dziesięcioletnich badań w zakresie potencjalnie mniej szkodliwych produktów alternatywnych dla papierosów. W skład zespołu naukowego wchodzi 430 naukowców i ekspertów w dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych Philip Morris International (PMI) w Szwajcarii i Singapurze. Do tej pory na badania i rozwój technologii przeznaczono ponad 3 miliardy dolarów.
  • Od pilotażowego wprowadzenia produktu na rynek japoński w Nagoi oraz włoski w Mediolanie w 2014 r. prawie 1,5 miliona palaczy zrezygnowało z papierosów na rzecz IQOS.
  • Istotny wkład w opracowanie nowego produktu oraz badania nad jego właściwościami mieli Polacy. Osobą odpowiedzialną za rozwój i komercjalizację potencjalnie mniej szkodliwych produktów w globalnym PMI jest Mirosław Zieliński, Prezes ds. Produktów Obniżonego Ryzyka. W Polsce były i są prowadzone zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w zakresie badań przedklinicznych, klinicznych oraz nad rozwojem technologii podgrzewania tytoniu.

Mirosław Zieliński, Prezes ds. Produktów Obniżonego Ryzyka PMI, który na poziomie globalnym zarządza tym obszarem ze szwajcarskiej centrali firmy, stwierdził, że:

„Od ponad dekady PMI jest zaangażowany w rozwój i ocenę naukową produktów bezdymnych, takich jak IQOS, ponieważ wierzymy, że stanowią one o wiele lepszy wybór dla dzisiejszych palaczy. Nasze badania naukowe nad IQOS są na bardzo zaawansowanym etapie, a dotychczasowe wyniki jasno wskazują kierunek redukcji szkodliwości. Jestem szczególnie dumny z tego, że zdecydowaliśmy się wprowadzić IQOS w Polsce – kraju znanym z wysokiego poziomu nauki i naukowców. Właśnie z tego powodu jedne z naszych badań klinicznych prowadziliśmy w Kajetanach koło Warszawy. Ale nie tylko nauka jest tutaj ekscytująca. Doświadczenie zgromadzone podczas komercjalizacji IQOS w innych krajach jest bardzo obiecujące. W przeciągu ponad dwóch lat, prawie 1,5 mln dorosłych palaczy zrezygnowało z palenia, przerzucając się z papierosów na IQOS.”

IQOS, zaprojektowany w Szwajcarii, to pierwszy produkt z gamy wyrobów PMI stanowiących potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę dla papierosów, nad którą prace trwają od ponad dekady. Inwestycje w badania i rozwój tych produktów wyniosły ponad 3 miliardy dolarów. Dotychczasowe badania PMI* wskazują, że IQOS wytwarza średnio 90% mniej szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy, jednocześnie zapewniając konsumentom prawdziwy smak tytoniu. Spółka prowadzi szeroko zakrojone badania w celu weryfikacji potencjału produktu w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z paleniem, włączając badania kliniczne i niekliniczne. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że w przypadku palaczy, którzy na czas jego trwania całkowicie zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS, narażenie na badane substancje szkodliwe zmniejszyło się do poziomu zbliżonego do tego, który stwierdzono u osób, które w ramach tego samego badania rzuciły palenie.

Początkowo, dorośli palacze będą mogli nabyć urządzenie w wybranych punktach sprzedaży IQOS w Polsce, w tym w Warszawie. Niebawem urządzenie do podgrzewania wkładów tytoniowych będzie można kupić również w Internecie (www.iqos.pl). Wkłady tytoniowe zaś będą dostępne szerzej w wybranych punktach sprzedaży, np. stacjach benzynowych i sklepach z artykułami tytoniowymi. Sieć sprzedaży będzie sukcesywnie rozszerzana. Produkt będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla pełnoletnich osób palących. Od początku wprowadzenia produktu na rynek będzie działała infolinia konsumencka. Pod numerem 801-801-501 konsumenci otrzymają wszelkie ważne informacje o produkcie.

PMI zatrudnia ponad 430 naukowców, ekspertów i innych członków zespołów badawczych, których zadaniem jest między innymi prowadzenie szczegółowych badań mających na celu sprawdzenie czy IQOS zmniejsza ryzyko występowania chorób związanych z paleniem papierosów. Badania są opracowywane zgodnie z powszechnie uznanymi praktykami w branży farmaceutycznej oraz wytycznymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w zakresie wyrobów tytoniowych o zmniejszonym ryzyku (MRTP). Obejmują one badania laboratoryjne, badania kliniczne z udziałem dorosłych palaczy, badania dotyczące kwestii postrzegania przez palaczy ryzyka związanego z produktem oraz sposobu korzystania z niego w warunkach codziennego użytkowania. Badania są kontynuowane również po wprowadzeniu produktu na rynek. Dotychczasowe najważniejsze ustalenia są następujące:

  • Zawartość substancji szkodliwych oraz potencjalnie szkodliwych – poza nikotyną – w aerozolu wytwarzanym przez IQOS jest średnio o 90–95% niższa w porównaniu do dymu wytwarzanego przez tzw. papieros referencyjny (wystandaryzowany na potrzeby badań).
  • Pomiary w warunkach laboratoryjnych wykazały, że aerozol wytwarzany przez IQOS cechuje się znacznie niższą toksycznością niż dym papierosowy.
  • W przypadku palaczy, którzy w ramach dwóch tygodniowych i dwóch trzymiesięcznych klinicznych projektów badawczych całkowicie zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS, zaobserwowano zmniejszenie narażenia na 15 substancji szkodliwych. Obniżony poziom narażenia jest porównywalny do poziomu stwierdzonego u osób, które na czas trwania badania rzuciły palenie.

Takie wyniki dają pewność, że PMI jest na właściwej drodze do wykazania, że IQOS stanowi mniej szkodliwą alternatywę dla pełnoletnich osób palących, które zrezygnowały z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na rzecz IQOS.

Więcej informacji na temat badań naukowych PMI można znaleźć pod adresem www.pmiscience.com.

źródło informacja prasowa